nasze projekty

działania animacyjne dla Uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy którzy są mieszkańcami Domu Przejściowego / Domu Nadziei im. św. Józefa w Pokrzywnie dla osób wychodzących z bezdomności, obecnie przebywa tam 36 osób z Ukrainy, głównie matek z dziećmi. Fundacja prowadzi działania aminacyjne dla mieszkańców.

Jako Fundacja Rozpal Nadzieję prowadzimy zajęcia animacyjne dla uchodźców mieszkających w Domu Przejściowym w Pokrzywnie, podczas zajęć uchodźcy wyrazili ogromną chęć nauki języka polskiego, co pozwoliłoby im zintegrować się ze społecznością. Nasze działanie polegałoby na zorganizowaniu intensywnego kursu nauki języka polskiego, zajęcia 3 x w tygodniu po 1,5godziny w Pokrzywnie , w Domu Przejściowym/Schronisku dla 15 dorosłych osóbz Ukrainy. zajęcia przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanego lektora języka polskiego i obejmować będą podstawowe konwersacje. Na potrzeby zadania potrzebować będziemy; lektora z j. polskiego, podręczniki , artykuły biurowe i pomieszczenie udostępni Fundacja.

Odbiorcy projektu pod nadzorem lektora przyswoją sobie podstawowe zwroty z j.polskiego, po zakończonym kursie uczestnik: rozumie i bardzo często używa podstawowych zwrotów, jak również podstawowych sformułowań dotyczących życia codziennego, będzie potrafił przedstawić siebie i innych oraz potrafi formułować pytania odnoszące się dożycia prywatnego oraz dotyczące miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i innych osób. Będzie potrafił przeprowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie i chce współpracować. Pracownicy fundacji poza lekcjami wolontaryjnie będą do dyspozycji uczestników ( 5 razy w tygodniu po 1 godzinie) do ćwiczenia prostych rozmówek. Zwiększenie zaangażowania i aktywności mieszkańców/społeczności.

Projekt zakłada realizację inicjatywy rozwojowej – Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą

Nadziejowcy a Seniorzy

Innowacja polega na wzajemnym zaangażowaniu dwóch grup zagrożonych wykluczeniem społecznym seniorów i osób zagrożonych problemem bezdomności w celu wzajemnej pomocy.

Projekt zakłada: stworzenia przestrzeni do  rozmów w której uczestnicy podczas rozmowy będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Początkowo, spotkaniom będzie towarzyszył specjalnie przygotowany moderator, który będzie pomagał przełamywać bariery i budować wzajemne zaufanie. Cała grupa będzie uczestniczyła w zajęciach które będą wstępem do budowania relacji i poznawania się podczas aktywnych działań ( wyjście do kina, na bilard, kręgle…)

Raz w miesiącu . Każda z grup będzie miała możliwość spotkania z psychologiem, gdzie omówi pojawiające się problemy które wystąpiły podczas realizacji innowacji. Podczas spotkań nakręcimy 3 filmiki ukazujące dynamikę rozwoju projektu.

Innowacja zakłada spotkania 2 x miesiącu – miejsce Pokrzywno 2 Poznań ( w Domu Nadziei im. św. Józefa w którym znajduje się siedziba Fundacji Rozpal Nadzieję) lub w miejsce animacji (kino, kręgle, bilard).