"Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

JPII

Fundacja „Rozpal Nadzieję” założona w 2022 r. przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety w Poznaniu, ma na celu wspieranie działalności dobroczynnej w całej Prowincji Poznańskiej. Siostry założyły Fundację przy współpracy z osobami świeckimi z potrzeby serca, aby owocniej nieść nadzieję na lepsze jutro wszystkim Potrzebującym pomocy materialnej czy też duchowej.

Fundacja Rozpal Nadzieję powstała, by nieść pomoc osobom w każdym wieku, które z jakichkolwiek przyczyn znalazły się w położeniu uzasadniającym stałą lub doraźną pomoc, w szczególności ze strony sektora pozarządowego – jako koniecznego uzupełnienia pomocy publicznej oferowanej na szczeblu państwowym i samorządowym.

W duchu naszego Elżbietańskiego charyzmatu troską Fundacji „Rozpal Nadzieję” objęte są:

  • osoby małoletnie pozbawione należytej opieki rodzicielskiej,
  • osoby w kryzysie bezdomności,
  • osoby mające szczególne trudności ze zdobyciem wykształcenia i rozpoczęciem pracy zawodowej stosownej do ich umiejętności,
  • osoby starsze i samotne,
  • osoby cierpiące na trudne do przezwyciężenia i długotrwałe choroby, także o podłożu psychicznym,
  • osoby zmagające się z nałogiem alkoholowym, uzależnieniem od jakichkolwiek innych substancji, lub uzależnieniami behawioralnymi,
  • osoby w szczególnie niekorzystnym położeniu ekonomicznym, osoby samotnie wychowujące dzieci,
  • osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej lub psychicznej o takim charakterze, lub natężeniu, które wiąże się z koniecznością zapewnienia im stałego wsparcia,
  • ofiary wojny na Ukrainie.

Ufamy, że z Bożą pomocą i otwartością Osób dzielących się swoim dobrem, owocnie będziemy nieść pomoc w duchu miłości miłosiernej, przyczyniając się w ten sposób do większej chwały Bożej.

Patronka

Elżbieta Węgierska – średniowieczna Księżna, Matka trójki dzieci, Wdowa, Tercjarka Trzeciego Zakonu św. Franciszka, a przede wszystkim ŚWIĘTA. Benedykt XVI tak mówił o naszej Patronce: „W postaci świętej Elżbiety widzimy, jak wiara i przyjaźń z Chrystusem tworzą poczucie sprawiedliwości, równości wszystkich, praw innych oraz tworzą miłość i miłosierdzie. Z tego miłosierdzia zaś rodzi się także nadzieja, pewność, że Chrystus nas miłuje i że Jego miłość czeka na nas i w ten sposób uzdalnia nas do naśladowania Chrystusa i dostrzegania Chrystusa w bliźnich. Święta Elżbieta zachęca nas do odkrywania na nowo Chrystusa, do miłowania Go, abyśmy mieli wiarę i w ten sposób odnajdywali prawdziwą sprawiedliwość i miłość, jak również radość, że pewnego dnia zostaniemy zanurzeni w miłości Bożej, w radości wieczności z Bogiem”.

Życie św. Elżbiety było pełną realizacją ewangelicznej miłości Boga i człowieka. Ukochawszy ideały św. Franciszka z Asyżu, zachowała je w swoim sercu i niezachwianie praktykowała w całym życiu. Ta młoda landgrafini z Turyngii, która franciszkańską cnotą uświęciła małżeństwo, macierzyństwo, wdowieństwo, tron, szczęście miłości i cierpienie opuszczenia, przez stulecia wywiera swój pociągający wpływ i zachęca do naśladowania.

Pragniemy, by i naszej Fundacji towarzyszyła swoim wstawiennictwem, ale przede wszystkim, abyśmy od Niej uczyli się poświęcać swoje życie Bogu, niosąc dobro do wszystkich tych, których spotykamy. Święta Elżbieta w swoim życiu kierowała się Ewangelicznymi słowami „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. Własnym przykładem ukazywała motto swego życia: „Mamy innych uszczęśliwiać”. Podążając za Nią pragniemy, tak jak Ona, najpierw otaczać naszych podopiecznych modlitwą jak zapachem róż, z którymi przedstawiana jest Święta, by potem zamieniać je w konkretne czyny miłości, które symbolizuje chleb. Niech św. Elżbieta będzie naszą Orędowniczką i uczy nas jak nieść pomoc każdemu człowiekowi, który jej potrzebuje.

Zarząd Fundacji - wolontariat

s. M. Józefa Krupa

Prezes Fundacji

Zarządza całością Fundacji zgodnie z przepisami prawa. Prowadzi i nadzoruje realizację działalności statutowej oraz programów społecznych Fundacji. Współpracuje z zarządem i Radą Fundacji oraz przygotowuje i realizuje strategię komunikacji i rozwoju Fundacji.

Jest prezesem Fundacji Rozpal Nadzieję od 7 kwietnia 2022 roku i od 1992 roku posługuje wśród Osób Bezdomnych i Ubogich. Uzyskała tytuł magistra teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także ukończyła Studia Podyplomowe z duchowości katolickiej na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie oraz uczestniczy w różnych warsztatach i konferencjach na rzecz Osób Bezdomnych.

Wciela w życie misję Fundacji jako koordynatorka Domu Nadziei im. św. Józefa dla Osób Wykluczonych. W przeszłości pełniła funkcje w różnych instytucjach kościelnych, m.in. w Radzie Duszpasterskiej Archidiecezji Poznańskiej czy jako Referentka ŻK w Archidiecezji Poznańskiej.

Jej praca została doceniona przez społeczność, otrzymała medal OPTIME MERITO ARCHIDIOECE SIS POSINANIENSIS i została Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.

W 2021 roku zdobyła tytuł Wolontariusza Roku w Poznaniu oraz w 2023 roku Nagrodę Wielkiej Złotej Pieczęci Miasta Poznania.

Przez 41 lat życia zakonnego, czuje bliskość do ubogich i bezdomnych, inspirując się cytatami z Pisma Świętego, które dla niej mają szczególne znaczenie.

Kocha kwiaty, rozmowy z ludźmi, a jej pasja do niesienia pomocy sprawia, że całe życie poświęca służbie drugiemu człowiekowi.

Otrzymanie wyróżnienia WielkoPolki 2023 w kategorii działalności społecznej jest dla niej nie tylko honorowe, ale także jest dodatkowym bodźcem do dalszego zaangażowania w pomoc i troskę o innych.

Ulubione cytaty Siostry Józefy z Pisma Świętego to „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” i „Za nim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, powołałem”. Jr 1,5-8

Joanna Lewandowska

Wiceprezes Fundacji

Pełni role zastępy prezesa, zastępuje go w ważnych sprawach. Bierze udział w planowaniu działań Fundacji i stara się je spełnić.

Jestem szczęśliwą żoną i matką czwórki wspaniałych dzieci. Moje życie nasycone jest nie tylko miłością rodzinną, ale także pasją do pomagania innym. Uzyskałam tytuł magistra pedagogiki specjalnej i od wielu lat pracuję jako nauczyciel-terapeuta dziecka z autyzmem w szkole podstawowej. Mój dzień wypełniony jest radością z pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a znajomość Polskiego Języka Migowego na poziomie średniozaawansowanym otwiera nowe możliwości komunikacji.

Moje zaangażowanie społeczne znajduje swoje korzenie w pracy w Fundacji, do której należę od samego początku jej istnienia, czyli od stycznia 2022 roku. Już wcześniej współpracowałam z siostrami elżbietankami, angażując się w różne akcje pomocy bezdomnym i ubogim.

Poza pracą i zaangażowaniem społecznym, od ośmiu lat organizuję Korowód Świętych w mojej parafii. Razem z mężem prowadzimy także od dwóch lat rekolekcje oazowe dla małżonków, co jest dla nas nie tylko formą działalności duszpasterskiej, ale także okazją do pogłębienia więzi małżeńskich.

Pomaganie innym sprawia mi ogromną radość, a także jest moją pasją. Interesuje mnie Polski Język Migowy, który traktuję nie tylko jako narzędzie pracy, ale także jako formę komunikacji i zrozumienia dla osób z różnymi potrzebami. Poza tym, uwielbiam piec i gotować, a także wędrować po górach, gdzie odnajduję spokój i kontakt z naturą. Śpiewanie stanowi dla mnie nie tylko formę wyrazu artystycznego, ale także sposób na wyrażenie radości i wdzięczności za życie.

s. M. Rosaria Kolman

Sekretarz Fundacji

Sporządza protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu Fundacji
oraz inne zadania administracyjne.

s. M. Emilia Krzyżańska

Skarbnik Fundacji

Odpowiada za sprawy finansowe Fundacji, jest osobą wykonującą wszelkie prace związane z przygotowaniem, realizacją i kontrolą wykonania budżetu Fundacji Rozpal Nadzieję zgodnie ze Statutami. Zapewnia prawidłowe dysponowanie środkami budżetowymi Fundacji oraz dokumentuje faktury oraz sprawozdania finansowe. Porządkowanie dokumentacji, np. faktur i rachunków, a także dbanie o przepływ informacji, sporządzanie umów i aneksów, planów pracy i korespondencji.

Jestem absolwentką Liceum Ekonomicznego, a moje zainteresowania edukacyjne doprowadziły mnie do uzyskania tytułu magistra pedagogiki. Ponadto, skompletowałam Studia Podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II, gdzie zgłębiałam tajniki duchowości katolickiej. Moje edukacyjne osiągnięcia nie ograniczają się jedynie do zdobytej wiedzy akademickiej, gdyż ukończyłam również Szkołę Formatorek Zakonnych, co stanowiło dla mnie wyjątkowe doświadczenie w rozwoju duchowym.

Aktywnie uczestniczę w warsztatach metodycznych, dążąc do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych. Moja praca związana jest z dziedziną edukacji, ale równie ważne są dla mnie chwile spędzone na łonie natury. Kocham przyrodę, spacery, a zwłaszcza jazdę na rowerze, co stanowi dla mnie nie tylko formę aktywności fizycznej, ale także sposobność do wyciszenia się i kontaktu z otaczającym mnie światem.

Działając w obszarze pedagogiki i rozwijając swoje zainteresowania duchowe, staram się łączyć te dwie sfery życia. Chcę być nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także osobą rozwijającą się duchowo i czerpiącą radość z prostych, codziennych przyjemności. Moje pasje wpływają nie tylko na pracę, ale także na moje spojrzenie na życie, ukierunkowane na zdrowie, rozwój i radość z małych, pięknych chwil.

Kadra Fundacji - wolontariat

s. M. Renata Pałka

Dyrektor Operacyjny

Podejmuje prace realizacji projektów unijnych ( unijnych i nie tylko )– zgodnie z wytycznymi, sporządzanie wniosków płatnościowych, raportów, planowaniu. Sporządzanie raportów w zakresie projektu, prowadzeniem ewidencji wydatków, kontrolą i przygotowywaniem budżetu, sporządzaniem umów i innej dokumentacji oraz udziałem w spotkaniach z partnerami. Dba o zachowanie terminowości określonych zobowiązań, sporządza, aktualizuje wnioski o dofinansowanie, weryfikuje wydatki i kontroluje rozliczenia. Zajmuje się również archiwizacją dokumentów i sprawowaniem nadzoru nad pracą wykonawców, monitoruje także realizację wskaźników projektowych. Kieruje pracami Zespołu Fundacji Rozpal Nadzieję.

Od 5 lat jestem w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, w którym posługuję wśród ubogich zgodnie z charyzmatem „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” Mt 25, 40. Od listopada 2023 roku dołączyłam do Fundacji Rozpal Nadzieję na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. W 2019 roku ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim na kierunku prawo, broniąc pracy magisterskiej nt. Fundacji jako przedsiębiorcy oraz w 2011 roku obroniłam pracę magisterską poruszającą kwestię polityki Rosji na Kaukazie Południowym po rozpadzie ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem wojny w 2008 roku, na kierunku politologia Uniwersytetu Śląskiego na specjalności polityka społeczna. Przez kilka lat pracowałam na m in na stanowisku koordynatora projektów unijnych, kompleksowo zajmując się zarządzaniem i rozliczaniem projektów. Ponadto pracowałam jako Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego, angażując się w kampanie do Parlamentu Europejskiego. Pracowałam również na stanowiskach biurowych tj. Asystentka Zarządu w Domu Maklerskim i specjalista ds. zamówień publicznych w przedsiębiorstwie cateringowym. Kocham spędzać czas ze Słowem Bożym oraz odkrywać świat, podróżując, poznając nową kulturę, tradycję i smaki. Lubię książki i spotkania z bliskimi.

Alicja Pioszyk

Specjalist ds. komunikacji i PR

Planuje i wdraża działania w obszarze public relations (PR) zajmuje się prowadzeniem komunikacji z mediami, interesariuszami. Dba o utrzymanie dobrych relacji z innymi organizacjami i mediami. Kontroluje również odbiór poszczególnych wydarzeń, ich organizację i koordynację pracy wewnętrznej fundacji pod kątem PR.

Do Fundacji Rozpal Nadzieję dołączyłam w 2023 roku. Od wielu lat angażuję się w pomoc innym. W 2011 r. działałam z ramienia Drużyny Dobrego Pasterza, a w 2012 r. zostałam Liderem Rejonu Szlachetnej Paczki w Grodzisku Wielkopolskim.

Prywatnie, studiuję pedagogikę, specjalność: pedagogika szkolna z diagnozą i terapią. Jestem Trenerem Umiejętności Społecznych. Prowadzę również firmę Pi Alicja Pioszyk, która zajmuje się udzielaniem korepetycji stacjonarnie oraz online z różnych przedmiotów. Kocham sushi, spędzać czas z przyjaciółmi, chodzić na koncerty i zwiedzać świat.

ks. Dawid Bendowski

Kapelan

Troszczy się o realizację chrześcijańskiej idei caritas – miłosierdzia. Udziela niezbędnego wsparcia duchowego i moralnego.

Grzegorz Filipiak

Fundraiser

Pozyskuje środki na rzecz Fundacji. Jest łącznikiem między darczyńcą a Fundacją. Fundraiser działa nawiązując i utrzymując długotrwałe relacje z darczyńcami. Dokonuje sprawozdań z postępów swojej pracy, jeździ na spotkania, kontaktuje się z wieloma firmami – buduje zaufanie swoje i organizacji, którą reprezentuje. Fundraiser pozyskuje środki z różnych źródeł.

Jestem przedsiębiorcą z pasją i absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Moje zaangażowanie w działalność społeczną znajduje wyraz w byciu członkiem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu oraz udziale w Radzie Poznańskiego Klubu Fundraisera. Dzięki tym doświadczeniom nie tylko rozwijam swój biznesowy profil, ale także aktywnie wspieram inicjatywy charytatywne.

Moje zainteresowania to nie tylko świat przedsiębiorczości, ale także fascynacja muzyką chorałową i liturgiczną. Odnajduję radość w dźwiękach i bogactwie tradycji muzycznych, co stanowi dla mnie wyjątkowe źródło inspiracji.

Po godzinach lubię oddać się birdwatchingowi, czyli obserwacji ptaków. To dla mnie nie tylko sposób na wyciszenie, ale także okazja do zbliżenia się do natury i odkrywania piękna świata ptaków.

W moim życiu równie istotne jest rozwijanie biznesu, co zaangażowanie społeczne i czerpanie radości z pasji muzycznych oraz przyrodniczych. To, co robię, stanowi harmonijną całość, gdzie biznes, społeczność i pasje tworzą unikalne spektrum mojego życia.

Małgorzata Skała

Specjalista ds. Innowacji Społecznych.

Wyzwania, z jakimi współcześnie mierzą się różne grupy społeczne wymagają
nowatorskiego podejścia – dlatego szukając optymalnych rozwiązań konsekwentnie angażuje się w projekty wspierające rozwój innowacji społecznych jako narzędzi wprowadzania zmianw obszarze społeczno-gospodarczym.

Patrycja Kałek

Specjalista ds. mediów społecznościowych

Do Fundacji Rozpal Nadzieję dołączyłam w 2023 roku. Od wielu lat angażuję się w pomoc innym. Od najmłodszych lat angażuję się w akcje charytatywne i wolontariaty. Od kilku lat prowadzę zbiórki na rzecz osób ubogich oraz bezdomnych. Brałam czynny udział w otwarciu pierwszego w Polsce salonu fryzjerskiego dla osób bezdomnych.

Prywatnie jestem żoną i matką dwójki wspaniałych dzieci, co sprawia, że troska o innych jest dla mnie naturalnym elementem codzienności. Moje pasje nie ograniczają się jedynie do działań charytatywnych. W ramach hobby oddaję się tworzeniu kompozycji kwiatowych, co stanowi dla mnie nie tylko relaks, ale także formę wyrażenia kreatywności.

Z lewej połowy serca ku prawej opada bledszy promień, to symbol ofiarnej pomocy niesionej z miłością potrzebującym nadziei.

Pięć żywych płomieni to symbol pięciu Najświętszych Ran Zbawiciela, które zachęcają do oddania podopiecznym Fundacji całego swojego serca, wszystkich kroków i postaw oraz wszelkich gestów, czynów i działań.

Biały krzyż wieńczący dwie połowy serca, to znak żywej nadziei, do której zrodził nas Chrystus (por. 1P 1,3b). Trud Odkupienia, śmierć Jezusa na krzyżu nadają ludzkiemu życiu sens. Pod tym sztandarem nie kroczą przegrani i umarli, ale żywi ku ostatecznemu zwycięstwu dobra nad złem, świętości nad grzechem.

Złoty kolor płomieni, odnosi się do rzeczywistości nadprzyrodzonej, z której Bóg zsyła człowiekowi światło łaski. Ono rozpala nadzieję nawet pośród największych ciemności i zawiłych dróg ludzkiej codzienności.

Serce, zajmuje największą część Logo Fundacji, aby uświadomić jej członkom i podopiecznym istotę dobroczynnej działalności, którą zajmuje się Fundacja. Serce człowieka ma upodabniać się do Serca Jezusowego, które jest najwznioślejszym symbolem miłości Boga do człowieka.

nasze logo

Logo ma zarys Najświętszego Serca Jezusa, które jest źródłem wszelkiej dobroci i nadziei dla każdego człowieka.

„Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5)

Stąd też Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości, nieustannie rozpala do pomocy bliźnim.

Fundacja posługuje się graficznym symbolem, który sam w sobie jest cichą modlitwą do Boga, aby w każdym, pośród trudów obecnego czasu rozpalał nadzieję, która zapewnia nam radość nawet w czasie próby: „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi” (Rz 12,12). Wyraża się ona w modlitwie i karmi się nią, szczególnie w modlitwie „Ojcze nasz”, streszczającej to wszystko, czego nadzieja pozwala nam pragnąć.

Najeżdżając na aktywne, pulsujące szare kropki na naszym logo, rozwiniesz krótkie opisy jego elementów.