jeszcze w tym roku:

kim jesteśmy?

Fundacja 'Rozpal Nadzieję’ założona w 2022 r. przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety w Poznaniu, ma na celu wspieranie działalności dobroczynnej w całej Prowincji Poznańskiej.

jak pomagamy?

Fundacja powstała, by nieść pomoc osobom w każdym wieku, które z jakichkolwiek przyczyn znalazły się w położeniu uzasadniającym stałą lub doraźną pomoc, w szczególności ze strony sektora pozarządowego – jako koniecznego uzupełnienia pomocy publicznej oferowanej na szczeblu państwowym i samorządowym.

jak nas wspomóc?

Prosimy przede wszystkim o modlitwę, ale dróg wsparcia naszych działań jest bardzo wiele.

współpracujemy z: